Privacy statement

Spoedloodgieter.nl

Spoedloodgieter.nl, gevestigd aan de Storm van ’s-Gravesandestraat 15 7251XE Vorden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Spoedloodgieter.nl
Storm van ’s-Gravesandestraat 15
7251XE Vorden
085-5000172
https://www.spoedloodgieter.nl/
info@spoedloodgieter.nl

Afdeling administratie is de functionaris gegevensbescherming van Spoedloodgieter.nl
De afdeling administratie is te bereiken via info@spoedloodgieter.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Spoedloodgieter.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spoedloodgieter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Spoedloodgieter.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Spoedloodgieter.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Spoedloodgieter.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Spoedloodgieter.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Voor het afhandelen van uw betaling, de wettelijke termijn van 7 jaar
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden na het uitvoeren van een opdracht 2 jaar bewaart in verband met garantiebepalingen. Mocht ons contact niet leiden tot een opdracht dan worden u gegevens binnen 6 weken verwijderd.
 • Spoedloodgieter.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Spoedloodgieter.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spoedloodgieter.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spoedloodgieter.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spoedloodgieter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Spoedloodgieter.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spoedloodgieter.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@spoedloodgieter.nl

Wijzigen privacy statement
Wij kunnen ons privacy statement wijzigen Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 6 juni 2018.

Cookiebeleid

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website gebruikt Spoedloodgieter.nl cookies.

Wat is een cookie.
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw
browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie die in de
cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer u onze
website opnieuw bezoekt. Cookies kunnen uw computer en de daarop aanwezige bestanden niet beschadigen.

Soorten cookies

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst. Functionele cookies zorgen ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan de website. Voor deze cookies hebben we uw toestemming niet nodig.

Analytische cookies

Met analytische cookies meten we het websitebezoek. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie u op zoek bent en welke pagina’s het meest worden bezocht. We analyseren deze informatie en verbeteren de website continu om uw ervaring zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen waardoor we uw toestemming niet nodig hebben. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Naam Herkomst Cookie Bewaartermijn Doel
Google Analytics Google.com _GA 2 jaar  

Deze cookies meten bezoekersgedrag: welke

_GAT 10 min. pagina’s worden bekeken en waar wordt op geklikt.
_umta 2 jaar De webstatistieken van dit klikgedrag gebruiken we
_umtb 1 dag om bijv. te achterhalen welke zoekopdrachten op
_utmc sessie om bijv. te achterhalen welke zoekopdrachten op
_utmt 1 dag deze site geen resultaat opleveren, zodat we onze
_utmz 6 mnd. zoekresultaten kunnen verbeteren.

 

Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doen, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan Google.

Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om uw gedrag op onze website en/of andere websites te kunnen volgen. Wij maken geen gebruik van tracking cookies

Social media cookies

Op onze website tonen we video’s en andere content die u via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Facebook en Google, cookies, zodat ze u kunnen herkennen wanneer u bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die u deelt.

Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven.

 • Facebook
 • Google+
Naam Herkomst Cookie Bewaartermijn Doel
Facebook Facebook.com datr 2 jaar Deze cookies worden gebruikt zodat u informatie kunt

delen met anderen via Facebook.

Google+ Google.com nid 6 mnd Deze cookies worden gebruikt, zodat u informatie van

ons kunt delen met anderen via Google+

Cookies uitschakelen of verwijderen

U kunt er voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browser bij de instellingen. Hiermee blokkeert u ook meteen de cookies van andere websites die u bezoekt.

Cookie-instellingen aanpassen per browser

 

 

Afvoer, WC of Riool Verstopt? Stankoverlast? Bel ons direct voor een afspraak!
error: Content is protected !!